Thursday, January 11, 2007


التانية آآآهيناخيراً الرئيس هيعّدل الدستور
هيظبط فيه مواد ويزود سطور
وأهم مادة إن الوزير هيتعرى
عشان يعيش الغلبان مستور

Saturday, January 06, 2007

الأولــة آآه
يا مزوقين التورتة بلون الفرحة
والدم طاهر سايل والشوطة سارحة
يا تلبس اسود وتاخد عزا الوطن
يا تدور تلف الشوارع لابس الطرحة